of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Impactanalyse MOBW

MOBW-2

Samenvatting

De aanleiding voor dit whitepaper is de doordecentralisatie van de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Om regio’s en gemeenten te ondersteunen heeft Van Dam & Oosterbaan een impactanalyse opgesteld om in kaart te brengen wat de huidige situatie is en wat mogelijkheden zijn voor de transformatie en transitie van de taken. Zij hebben keuzes te maken in de invulling hiervan en in het moment van overname van de centrumgemeente. Er zijn zowel financiële, juridische, organisatorische als inhoudelijke onderdelen die onderzocht worden om inzicht te geven in wat nog nodig is om als gemeente goed voorbereid te zijn op de MOBW taken. In dit whitepaper is beschreven wat een impactanalyse inhoudt, wat hier de doelen van zijn, hoe een impactanalyse een goed hulpmiddel kan zijn en hoe Van Dam & Oosterbaan deze uitvoert.

Inhoudsopgave

1. Waarom een impactanalyse?

2. Inhoud impactanalyse

3. Uitvoering impactanalyse

4. Samenvatting

5. Wat wij doen 

Inloggen of registreren