of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Hoef en Haag Vianen – Dorp aan de rivier

Mirjam Stark (Antea Group), Suzan van den Driest-van der Kruijs (Antea Group)

2015-Vianen---Hoef-en-Haag

Samenvatting

De ontwikkeling van het nieuwe dorp Hoef en Haag in de gemeente Vianen heeft een ingrijpende invloed op het watersysteem. Antea Group heeft in afstemming met de waterbeheerders van de gemeente en het waterschap Rivierenland onderzoek uitgevoerd naar de optimale integrale inrichting van het nieuwe watersysteem. Belangrijke aspecten zijn de waterberging in het nieuwe dorp en in de bestaande bebouwing, de relatie tussen de aanleg van een waterpartij in Hoef en Haag en de toename van kwel vanuit de Lek en de toepassing van een flexibel waterpeil in Hoef en Haag. Op pragmatische wijze zijn de voorliggende wateropgaven ingevuld.

Inhoudsopgave

Inleiding

Grondwater

Oppervlaktewater

Tot slot

Inloggen of registreren