of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Het uur van de waarheid...

Rapport verandercapaciteit gemeenten. Kunnen gemeenten leveren?

BDO

Samenvatting

Gemeenten maken grote veranderingen door als gevolg van beleid dat moet leiden tot een daadwerkelijke verandering van de verhouding tussen overheid en samenleving. Zijn ze in staat de belofte van dat beleid te gaan leveren?

Inhoudsopgave

Inhoud

 

Voorwoord

1.   Managementsamenvatting

2.   Onderszoeksaanleiding

3.   Aanpak van het onderzoek

4.   Uitkomsten van het onderzoek

5.   In de praktijkuitkomsten per thema:

6.1 Doorontwikkeling sociaal domein

     Case: Gemeente Zaanstad

6.2 Invoering Omgevingswet

     Case: Gemeente Lelystad

6.3 Reorganisatie

     Case: Gemeente Leidschendam-Voorburg

6.4 Gemeentelijke en ambtelijke fusie

     Case Gemeente Groningen


 

Inloggen of registreren