of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Het Nieuwe Werken doelgericht inzetten

Deel 1 - Bezint eer gij begint / Deel 2 - Multiperspectief bij doelbepaling

HR-Overheid_1

Samenvatting

Bezint eer gij begint.

Multiperspectief bij doelbepaling.

 

Deel 1 Bezint eer gij begint.

Het Nieuwe Werken is hot. Op de sociale netwerksite LinkedIn zijn 182 verschillende groepen gekoppeld aan de zoekterm ‘Het Nieuwe Werken’. Op YouTube heeft ‘Het Nieuwe Werken’ 3890
zoekresultaten. Het lijkt een grabbelton van ideeën en mogelijkheden en het heeft er de schijn van dat velen van ons als gretige eksters achter de glimmende kralen aanrennen zonder
ons voldoende af te vragen wat wij willen oplossen of bereiken en voor wie?
Drs. Laurens J. Zwaan MMC, Stephanie van Heusden, Sabine Goes

 

Deel 2 Multiperspectief bij doelbepaling.

Het Nieuwe Werken is hot, maar lijkt ook wel op een grabbelton van ideeën en mogelijkheden. Vragen wij ons ook echt af wat er voor onze organisatie verandert? In dit deel zullen wij laten zien dat een uiterst eenvoudig model kan helpen om vooral te bepalen voor wie wij wat willen oplossen en bereiken. Dat zal leiden tot een meer gerichte en evenwichtige keuze uit en inzet van de vele mogelijkheden uit de bonte grabbelton die Het Nieuw Werken heet.

Drs. Laurens J. Zwaan MMC, Stephanie van Heusden, Sabine Goes

Inhoudsopgave

Deel 1 - Bezint eer gij begint

Het Nieuwe Werken in historisch perspectief

Meebewegen met de veranderende omgeving

Waarom Het Nieuwe Werken? – ‘Bezint eer gij begint’

 

Deel 2 - Multiperspectief bij doelbepaling

De klant

Burger of klant?

De medewerker

De organisatie

De maatschappij

Conclusie

Inloggen of registreren