of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Het inzetten van ondernemend talent voor maatschappelijke vooruitgang

Mogelijkheden voor de overheid om de sociale economie te versterken

Whitepaper_24

Samenvatting

De sociale economie biedt belangrijke kansen om maatschappelijke uitdagingen op een ondernemende en duurzame manier aan te pakken. Een manier waarbij economische groei en maatschappelijke vooruitgang in elkaars verlengde liggen. De sociale economie heeft de wind in de rug; er is een groeiend aantal bedrijven dat het zorgen voor maatschappelijk rendement een belangrijke plaats geeft in de bedrijfsvoering. Ambtenaren en bestuurders in Nederland hebben mogelijkheden om dit ondernemend talent te ondersteunen, en te komen tot inclusieve en duurzame groei. In dit whitepaper bespreken we hoe dit in de praktijk vorm zou kunnen krijgen.

Inhoudsopgave

Het inzetten van ondernemend talent voor maatschappelijke vooruitgang

Naar een groei die ook vooruitgang betekent

De sociale economie biedt kansen, maar is ook kwetsbaar

De sociale economie heeft de wind in de rug

Een handelingsperspectief voor landelijke en lokale overheden

1. Investeer in kennis over sociale vraagstukken en de mogelijkheden van impactmeting

2. Verbeter de kwaliteit van sociale ondernemingen in Nederland

3. Versterk de (afzet)markt voor bedrijven met maatschappelijke impact

4. Vergroot de financieringsmogelijkheden voor ondernemers met een maatschappelijke missie

Conclusie: het belang van een actieve rol van de overheid om te komen tot meer inclusieve en duurzame groei

Inloggen of registreren