of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Het cloudwiel

Een praktische handleiding voor uit te voeren acties om te komen tot een veilige en succesvolle migratie naar de cloud

voorkant-rapport-cloudwiel

Samenvatting

Onder invloed van technologische innovaties verandert de rol van de overheid als dienstverlener alsook de organisatie van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering en de directe klanten-contacten zullen zich de komende jaren in hoge mate verplaatsen naar de cloud. Dit document 'Het cloudwiel' is een ondersteuning voor de overheden en zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) tijdens hun reis naar de cloud. Deze handleiding geeft overheden, die veilig de cloud in willen gaan, houvast en zekerheden om op een gestructureerde wijze de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Inhoudsopgave

Inleiding

Cloudwiel

Wegen naar de cloud

Proces/toepassingskwadranten

De cloudcube

Een solide architectuur: Immediate

Inloggen of registreren