of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Herverkaveling zit in de genen van het Kadaster

Land- en gebiedsinrichting en het Kadaster: een logische combinatie

Herverkaveling-algemeen

Samenvatting

Landinrichting is een instrument dat gebruikt wordt om een landelijk gebied beter in te richten voor verschillende functies (landbouw, natuur, water, recreatie, verkeer, landschap). Een van de krachtigste nstrumenten uit de Landinrichtingswet en de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) is het ruilen van gronden tussen eigenaren en pachters. In de Wilg zijn twee mogelijkheden beschreven: vrijwillige kavelruil en wettelijke herverkaveling. Met ruim honderd jaar ervaring op dit gebied speelt het Kadaster daarbij een belangrijke rol.

Inhoudsopgave

De rol van het Kadaster

De toegevoegde waarde van het Kadaster

Voordelen stedelijke herverkaveling

Het Kadaster en stedelijke herverkaveling

Memorie van Toelichting WILG met betrekking tot inzet Kadaster

 

 

Inloggen of registreren