of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Herstel van vertrouwen

Rapport van de VNG-commissie Gemeentelijke achtervang in de corporatiesector

vestia

Samenvatting

De positie en rol van de gemeenten ten opzichte van de corporaties is de afgelopen decennia sterk veranderd. Was de gemeente in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog de financier, de subsidieverstrekker en de (mede)toezichthouder van corporaties, nu is de gemeente partner bij het maken van prestatie-afspraken en vervult ze nog voor 50% de rol van achtervanger in de garantiestructuur. Ondertussen zijn de corporaties verzelfstandigd, door fusies groter geworden en in veel gevallen niet meer werkzaam op gemeentelijke, maar op regionale schaal.

De rol van achtervang is door de Vestia-affaire ter discussie gekomen. Welke risico’s lopen de gemeenten daarbij, past deze risicodragende rol nog bij de veranderde verhoudingen en welke aanpassingen zijn wenselijk? Op welke manier kan het vertrouwen bij gemeenten in de garantiestructuur hersteld worden? Op verzoek van de VNG is deze rapportage opgesteld om voorstellen te doen ter beantwoording van deze vragen.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. De garantiestructuur van de sociale huursector
2.1 De ontstaansgeschiedenis
2.2. De huidige garantiestructuur
2.3. Borgbare activiteiten en DAEB-splitsing
2.4. Het borgingsbeleid van het WSW

3. De risico’s voor de gemeenten
3.1. Inleiding
3.2. Gemeentelijke achtervangovereenkomsten
3.3. De mogelijke risico’s voor de gemeenten

4. Alternatieven voor de huidige achtervang
4.1. Inleiding
4.2. Betekenis van de garantiestructuur
4.3. Alternatieven voor de huidige garantiestructuur

5. Verbeteringen van de garantiestructuur.
5.1. Inleiding
5.2. Informatierechten van gemeenten
5.3. Bestuurlijke structuur WSW
5.4. Preventiebeleid
5.5. Borgingsbeleid
5.6. Naadloze aansluiting
5.7. Bepaling schadegemeenten

Bijlage: Samenstelling commissie en werkwijze
Inloggen of registreren