of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Herindeling of samenwerking?

Drs. M.J. Otto, Ten Have Change Management en J.P. van der Kolk MSc, Twynstra Gudde.

Herindeling-of-samenwerking

Samenvatting

Al enkele jaren hebben gemeenten te maken met een toename van het aantal taken en eisen op het gebied van beleidsuitvoering en dienstverlening. Er moet ook meer worden gedaan met minder geld. Is fuseren of krachten bundelen met buurgemeenten een rationele keuze?

In de rationele keuze tussen gemeentelijke herindeling of samenwerking speelt ook omgevingsdruk een rol. In dit artikel wordt die omgevingsdruk

in kaart gebracht. Eerste deel van een tweeluik.

Inhoudsopgave

Aanleiding

Niet louter rationeel

Institutioneel isomorfisme

Toepassing op gemeenten

Onderzoek

Conclusies

Inloggen of registreren