of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Grondexploitaties. Kwartaalbericht Q3 2018

Kwartaalbericht-dec.-18

Samenvatting

In het kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Dit kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macroeconomische kosten- en opbrengstenkengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland. De opbouw van dit kwartaalbericht sluit aan bij de opbouw van een standaard grondexploitatie. Daarnaast treft  u de Metafoor Residex: de graadmeter voor grondwaardeontwikkeling voor woningbouw in Nederland en‘Middenland’. Onder het Middenland worden de gemeenten die enerzijds niet hoog-stedelijk en anderzijds niet agrarisch zijn beschouwd.
 
De verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van het rapport opgenomen.

Inhoudsopgave

Inleiding
Samenvatting
Woningprijsontwikkeling
Bouwkostenontwikkeling
Grondprijsontwikkeling
Kostenontwikkeling grond-, weg en waterbouw
Ontwikkeling inflatie
Ontwikkeling rente

Inloggen of registreren