of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Grondbeleid. Het Handboek voor gemeenten

Grondbeleid, grondexploitatie en grondbedrijven grondig bekeken

Whitepaper_22

Samenvatting

Grondbeleid gaat om kaders voor en uitvoering van ruimtelijke maatregelen. Als het gaat om exploitatie van gronden gaat het al snel om veel geld en veel risico. Ook gaat het vaak om complexe projecten met veel partijen en een lange looptijd.

 

Het is dan ook niet voor niets dat grondbeleid sinds 2004 onderwerp is van een in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) voorgeschreven verplichte paragraaf in de begroting en verantwoording. Hiermee is bedoeld de transparantie – en daarmee de democratische sturing en verantwoording – over dit onderwerp te vergroten. Naast een beschrijving van de visie op het grondbeleid wordt in dezelfde paragraaf ook aangegeven op welke wijze de gemeente het grondbeleid uitvoert. Dat kan op verschillende manieren en in verschillende vormen, waarbij ook de regelgeving de afgelopen jaren is gewijzigd (BBV) of nog wordt gewijzigd (Omgevingswet).

 

Op verzoek en met een financiële bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben wij ons handboek over grondbeleid uit 2008 geactualiseerd. Dit ligt nu voor u. Waarom leek ons en het Ministerie dit nodig? Er is het nodige veranderd in het grondbeleid, in de regelgeving en in de markt. Mede hierdoor vindt het Ministerie van Binnenlandse Zaken het actualiseren van dit handboek gewenst.

Inhoudsopgave

1. Gemeentelijk grondbeleid in een breder kader

2. Actuele beleidskaders en regelgeving

3. Vormen van grondbeleid en instrumenten bij grondbeleid

4. Grondbeleid en grondexploitaties

5. Sturen op doelstellingen

6. Beheersen op geld en inhoud

7. Verantwoorden over resultaten en acties

8. Toezicht op realisatie binnen de gestelde kaders

9. Risicomanagement en weerstandsvermogen

10. Vierstappenbenadering naar control van uw grondbedrijf 86

Bijlagen

Inloggen of registreren