of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Grond voor exploitatie

Onderzoek naar grondexploitatie in tijden van crisis

vp-grondexploitatie

Samenvatting

In 2011 is de gemeente Rotterdam geconfronteerd met een grote financiële tegenvaller in de grondexploitaties. Een verlies van € 195 miljoen is daarbij ten laste gekomen van de financiële reserves van de gemeente. Ondanks de grote impact van deze tegenvaller constateert de rekenkamer in haar rapport ‘grond voor exploitatie’, dat het risicomanagement en de informatievoorziening rond de grondexploitaties nog onvoldoende op orde zijn. Daarnaast loopt de gemeente Rotterdam het risico dat zij onvoldoende geld opzij heeft gezet om toekomstige financiële tegenvallers in de grondexploitaties op te kunnen vangen. 

Inhoudsopgave

Deel 1 Bestuurlijke nota

1. Inleiding bestuurlijke nota

2. Conclusies en aanbevelingen

3. Reactie en nawoord

 

Deel 2 Nota van bevindingen

1. Inleiding nota van bevindingen

2. Algemene kaders Rotterdamse grondexploitaties

3. Van aanbod- naar vraaggericht

4. Kengetallen grondexploitaties

5. Risicomanagement grondexploitaties

6. Informatievoorziening aan ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers

7. Rol en informatievoorziening raad

Inloggen of registreren