of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Groepsdenken in beleid

P, Bordewijk

Groepsdenken

Samenvatting

Er vinden in de omroep voortdurend technologische vernieuwingen plaats, gericht op meer faciliteiten en meer
keuze. Dat is echter niet zonder risico’s. Tot driemaal toe zijn grote verliezen geleden, doordat de opbrengsten van
de aanleg of de overname van omroepsystemen veel te hoog werden ingeschat.

Inhoudsopgave

Centralisatie draadomroep

Groei

Nationalisatie

Fiasco

Groepsdenken

Kabeltelevisie

UMTS

Conclusie

Inloggen of registreren