of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Gratis laadpalen zonder overlast voor de omgeving

Gerwin Hop & Harm Welleweerd

OverMorgen

Samenvatting

Door de ervaringen met de aanzienlijke aantallen openbare laadpunten, die OverMorgen al heeft in Nederland, begint er genoeg kennis en ervaring te ontstaan om het ‘huiswerk’ te maken. Als marktpartijen ook snel met innovatieve oplossingen komen voor laadpunten die de impact op de openbare ruimte beperken, zijn er geen grenzen meer voor een grootschalige uitrol van openbare laadpunten in Nederland!

Inhoudsopgave

1 Elektrisch rijden wordt steeds groter

1.1 Waarom is laadinfrastructuur van belang

1.2 De groei gaat steeds sneller

1.3 De invloed van lokale overheid op laadinfrastructuur

1.4 Aan de slag!

2 Maak een schets

2.1 Mix tussen private, semi-publieke en publieke laadpunten

2.1.1 Reduceren en vermijden aansluitkosten

2.1.2 Snellere installatie en andere uitvoering van laadpalen

2.1.3 Semi-publieke laadpunten: private laadpunten openbaar gebruikt

2.2 Mix tussen snel en langzaam laden

3 Bevorder gebruik van laadinfrastructuur

3.1 Websites en apps

3.2 Carsharing concepten

3.3 Mogelijkheden voor andere verdienmodellen

3.4 Beleid ten aanzien van parkeren

4 Hoe organiseer je de opschaling?

4.1 Organiseer samenwerking

4.2 Creeër een verantwoordelijke entiteit

4.3 Introduceer nieuwe aanbestedings- en contractvormen

Inloggen of registreren