of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Gemeenten aan zet bij implementatie smart grids

Van lokale ideeën naar Europese projecten met impact

Vindsubsidies_3

Samenvatting

De overbelasting van ons elektriciteitsnet neemt toe. Op veel plekken in Nederland kunnen nu al geen duurzame energie projecten meer gerealiseerd worden. De uitrol van slimme netten, smart grids, kan dit probleem helpen oplossen en ook nog kosten van netverzwaring besparen. In (Europees) beleid en ook in subsidieprogramma’s is veel aandacht voor slimme oplossingen voor de energietransitie. Waarom zijn deze slimme oplossingen er dan nog niet op grote schaal? Voelen de betrokken partijen zich wel voldoende urgent verantwoordelijk om de regie te pakken? Zouden gemeenten een prominentere rol kunnen spelen om deze impasse te verhelpen?

 

Consultants Imke Lammers, gepromoveerd aan de Universiteit Twente op dit onderwerp, en Marnix Smit van Vindsubsidies gaan in op deze vragen in de whitepaper ‘Gemeenten aan zet bij implementatie smart grids’. Daarnaast geven zij inzicht in Europese financieringsmogelijkheden voor smart grids en biedt de whitepaper handvatten om te kunnen samenwerken met andere stakeholders.


Inhoudsopgave

De onverhoopte consequenties van duurzame energieopwek en aardgasvrije wijken

Obstakels in de energietransitie en het voorkomen van desinvesteringen

Een slimme oplossing voor het voorkomen van netcongestie: smart grids

Wat is de rol van de gemeente in de realisatie van smart grids?

Samenwerking is de sleutel tot succes: maar hoe pak je dit aan?

Welke smart grid projecten vindt de EU belangrijk?

Welke Europese subsidiemogelijkheden zijn er voor smart grid projecten?

Inloggen of registreren