of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Gemeentelijke grondbedrijven in een andere realiteit

Aanbevelingen voor gebiedsontwikkeling

Cover_3

Samenvatting

De publicatie ‘Gemeentelijke grondbedrijven in een andere realiteit’ is een initiatief van de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling en haar Kring van Adviseurs. De Kring van Adviseurs is een aan de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) gelieerde groep professionals die vanuit verschillende vakdisciplines betrokken is bij de dagelijkse praktijk van gebiedsontwikkeling. De SKG ondersteunt de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. De gemeentelijke grondbedrijven staan voor een forse transformatieopgave, zowel inhoudelijk als financieel. Naast beschouwingen over voorliggende opgaven richt deze publicatie zich primair op een aantal aanbevelingen voor de korte en middellange termijn. De analyse en aanbevelingen zijn gebaseerd op (lopend) onderzoek van de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling en praktijkervaring van de leden van de Kring van Adviseurs. Centrale vraag: hoe kunnen de gemeentelijke grondbedrijven de komende jaren sturen in gebiedsontwikkeling?

Inhoudsopgave

AANBEVELINGEN VOOR DE GEMEENTELIJKE GRONDBEDRIJVEN:

1 KENNIS VAN DE MARKT

2 HET VERSTERKEN VAN DE RELATIE TUSSEN RUIMTELIJKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN

3 BEWUST STUREN OP LOPENDE GRONDEXPLOITATIES

4 CREATIEVER OMGAAN MET HUIDIGE INSTRUMENTARIUM

5 CONSTRUCTIEVE CONTRACT- VORMEN

6 DUURZAME ONTWIKKEL-STRATEGIEËN

 

Inloggen of registreren