of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden. Wat levert het eigenlijk op?

Han Hiemstra, Kim Camfferman, David Wilbrink - adviseurs Leeuwendaal

Leeuwendaal-gem.fusies

Samenvatting

Fuseren en intergemeentelijk samenwerken is hot in Nederland.
Er is vrijwel geen gemeente in Nederland die niet met één of meerdere buurgemeente aan het oriënteren is op bestuurlijke fusie danwel ambtelijke samenwerking. Een gemiddelde Nederlandse gemeente is betrokken bij maar liefst 30 verschillende regionale samenwerkingsvormen.
Hierdoor ontstaat een ‘lappendeken’, dat veel ambtelijke afstemming en nogal wat bestuurlijke drukte veroorzaakt. Veel initiatieven om te fuseren of (integraal) ambtelijk samenwerken ontstaan vanuit de behoefte om deze druk(te) te verminderen. Dit is in feite niets nieuws, dit gebeurt al jaar en dag. Wel nieuw zijn twee ontwikkelingen die druk veroorzaken. Ten eerste wordt het takenpakket van gemeenten, mede door de decentralisaties naar de gemeenten, te veelomvattend om nog door kleinere gemeenten zelfstandig te kunnen worden uitgevoerd. Ten tweede roert sinds het nieuwe kabinet “Den Haag” zich nadrukkelijk in de discussie. Het 100.000-inwoners criterium is door minister Plasterk al losgelaten, maar de boodschap is duidelijk afgegeven: opschalen! Zowel wetenschappers (Rijksuniversiteit Groningen) als bestuurders (burgemeesters) kwamen al snel met tegengeluiden dat opschaling alleen maar leidt tot duurdere gemeenten. De argumenten zijn van beide zijden tot nu toe nauwelijks onderbouwd.

Inhoudsopgave

Intro

Achtergrond gemeentelijke fusies en samenwerkingsverbanden

Aanleiding en analysekader onderzoek

Besturing: de Bestuurskracht als kapstok

Dienstverlening: de vier k’s

Aansturing: ambitie en leiderschap

Cultuur; meer aandacht medewerkers

Tot slot: toekomstbeelden

Top 11 tips en trics

Inloggen of registreren