of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Gemeente: hoe zet je crowdfunding succesvol in?

Crowdfunding voor beleid én betrokkenheid

Gemeente-hoe-zet-je-crowdfunding-succesvol-in

Samenvatting

Welkom in de participatiemaatschappij. Daarin werken gemeenten steeds meer samen met burgers om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. De faciliterende rol van gemeenten wordt daarbij steeds groter. Maar hoe geef je deze abstracte woorden nou handen en voeten? Crowdfunding kan dan een prima middel zijn.

Crowdfunding is - zeker in deze groeiende netwerksamenleving - sterk in opkomst. Zo zetten steeds meer ondernemers deze vorm van alternatieve financiering met succes in. Ook bij overheden komen dergelijke alternatieve financieringsbronnen nadrukkelijker in beeld. Crowdfunding is voor gemeenten dan extra interessant, omdat je hiermee inspeelt op het financieringsvraagstuk. Maar ook op de betrokkenheid van burgers bij lokale uitdagingen. Denk aan de energietransitie en de decentralisaties in de zorg, werk & inkomen.

Gedegen kennis over hoe je als publieke organisatie specifiek dit instrument kan inzetten, is er echter nauwelijks. Wij spelen graag op deze lacune in. In deze paper vind je uitleg over wat voor instrument crowdfunding is, hoe je het als gemeente kunt gebruiken, wat het je lokaal of regionaal kan opleveren en ook wat de randvoorwaarden zijn om het succesvol te laten worden.

KplusV verbindt de wereld van de overheden met die van ondernemers en bevordert daarbij het ondernemerschap. Wij ondersteunen ondernemers op tal van vlakken, waaronder bij het vinden van alternatieve financiering. Tegelijkertijd ondersteunen wij vele gemeenten bij hun opgaven op diverse terreinen. Door deze bijzondere combinatie van expertise en ervaring kunnen we vanuit meerdere perspectieven met overheden meedenken over de lokale mogelijkheden voor crowdfunding en de aanpak om dit instrument goed in te zetten.

Rob van Gijzel stelt in een speech als voorzitter van de denktank van de VNG:

"Er is op dit moment een megatransitie aan de gang in de wereld. Op tal van terreinen zijn we op zoek naar nieuwe oplossingen voor de grote uitdagingen die op ons afkomen. Op het gebied van economie, van voedsel, van energie, van mobiliteit, van gezondheid en vergrijzing. De Burger Centraal, zeggen we, maar … als de burger dat ongevraagd gewoon zelf doet, hebben we daar vaak nog geen goede reactie op."

Waar Rob van Gijzel over spreekt, is precies de uitdaging die gemeenten moeten oppakken. In iedere gemeente groeit het aantal mensen dat stimulerende maatschappelijke initiatieven ontplooit, en de overheid heeft de kans om hier iets mee te doen. Burgers stimuleren om zelf of samen met lokale organisaties oplossingen te vinden voor maatschappelijke uitdagingen, dat is nu de opgave. Inzet van crowdfunding kan volgens ons een belangrijke rol spelen in het verbinden van burgers en bestuur. Welkom in de participatiemaatschappij.

Inhoudsopgave

1. Wat is crowdfunding?

2. Crowdfunding & gemeenten: speel in op beleid en betrokkenheid

3. Aandachtspunten bij het opzetten van crowdfunding

4. Wat kunnen we voor je doen?

Slot

Contactgegevens

Inloggen of registreren