of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Evaluatie pilots jeugdhulp & voortgezet onderwijs regio Lekstroom – schooljaar 2013 – 2014

(met indicatievrije/hulp op maat jeugdzorg trajecten)

Evaluatie-pilots-jeugdhulp

Samenvatting

De gemeenten in de regio Lekstroom hebben samen met het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht in 2013 besloten om te gaan experimenteren met jeugdzorg gekoppeld aan de zorgstructuur van de school. Op 5 scholen voor voortgezet onderwijs (1 per gemeente) is schooljaar 2013 –2014 gestart met pilots waarbij gewerkt kan worden met indicatiearme jeugdzorg trajecten.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Ontwikkelingen, ervaringen en opbrengsten pilot schooljaar 2013 - 2014

3. Conclusies

4. Aanbevelingen

BIJLAGEN

Inloggen of registreren