of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Evaluatie antiterrorismewetgeving

Mr.dr. M.A.H. van der Woude, Universiteit Leiden

anti-terrorisme

Samenvatting

De antiterrorismewetgeving en het daarmee samenhangende beleid zijn de afgelopen jaren veelvuldig onderwerp van debat geweest. De wetgever werd vanuit (straf)rechtswetenschappelijke hoek dikwijls verweten dat er te reactief op (inter)nationale terroristische aanslagen en dreigingen werd gereageerd. Hoe degelijk en deugdelijk is het Nederlands terrorismebeleid? Zijn de antiterrorismemaatregelen toereikend en in balans?

Inhoudsopgave

Integrale evaluatie

Tien onderzoeksvragen

Onbeantwoorde vragen

- Samenhang

- Legitimiteit

- Effectiviteit

Besluit

Inloggen of registreren