of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Europese subsidies 2021-2027. Wat weten we al?

Vindsubsidies

Samenvatting

Het Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Op 21 juli 2020 hebben de 27 Europese regeringsleiders een akkoord bereikt over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 en het herstelfonds, waarmee de Europese economie na de coronacrisis hersteld moet worden. De Europese meerjarenbegroting voor 2021-2027 wordt 1.074 miljard euro en een tijdelijk herstelfonds komt uit op 750 miljard euro.

Dit akkoord moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de 27 EU-lidstaten. Binnen het MFK weten we al dat de EU gaat inzetten op een groen, digitaal en sterker Europa. En dat de grote subsidieprogramma’s na 2020 terugkeren. Ook de thema’s waarop de Europese Commissie (EC) zich gaat focussen met de nieuwe subsidieprogramma’s zijn bekend.

In deze whitepaper lees je meer over deze thema’s en de speerpunten waarop gemeentelijk en regionaal beleid moet aansluiten om aanspraak te kunnen maken op de gereserveerde miljarden voor regionale ontwikkeling, sociale cohesie en energietransitie in het MFK.

Inhoudsopgave

1. Het nieuwe MFK 2021-2027 – wat valt er op?

2. Welke Europese thema’s uit het nieuw MKF sluiten aan op gemeentelijke en regionale ambities, en welk type projecten zoekt Europa?

3. Wat is er al bekend over Europese subsidieprogramma’s?

4. Welke nieuwe Europese programma's gaan van start vanaf 2021?

Inloggen of registreren