of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Europese subsidies 2014-2020. Een reflectie

Wat droeg Nederland af aan de EU en wat leverde het op?

Vindsubsidies_1

Samenvatting

De euroscepsis lijkt deze dagen hoogtij te vieren onder Nederlandse burgers en bestuurders. Na de Griekse crisis, de migratiecrisis en Brexit is deze keer de nieuwe Europese meerjarenbegroting (MFK 2021-2027) en het Europese herstelfonds ‘Next Generation EU’ de aanleiding. Kort samengevat laat de scepsis zich als volgt samenvatten: de Nederlandse overheid moet teveel macht afstaan aan het bureaucratische en inefficiënte Brussel en we betalen veel teveel aan Zuid- en Oost-Europa. Maar wat hebben wij, als Nederland, de afgelopen programmaperiode 2014-2020 daadwerkelijk betaald aan Brussel, en wat leverde ons dat op. Wat is er met al die Europese miljarden bereikt? In dit paper reflecteren we met een subsidiebril op deze en verwante vragen. We gaan in op de omvang en systematiek Europese begroting en belichten in vogelvlucht de EU programmaperiode 2014-2020, waarbij we laten zien hoe de verdeling van Europees geld is georganiseerd en waar de miljarden naartoe zijn gegaan. Vervolgens geven we op basis van onderzoeken en praktijkvoorbeelden een beeld van wat er met het EU-geld is bereikt. Daarbij gaan we ook in op de bijdrage van EU middelen aan regionale en lokale projecten. We sluiten af met een stelling.

Inhoudsopgave

1.De EU-programmaperiode 2014-2020 in vogelvlucht (p1)

2.Waar komen de EU middelen vandaan (p2)

3.Waar gaan de EU-middelen naartoe (p3)

4.Effectiviteit van de 2014-2020 programma’s (p7)

5.Europese subsidieprogramma’s in Nederland: betalingen vs. Ontvangsten (p8)

6.Waar gaan de EU subsidies in Nederland naartoe (p10)

7.Het 2014-2020 programma in de praktijk: de aanvraagfase (p13)

8.Het 2014-2020 programma in de praktijk: de projectfase (p14)

9.Conclusie: Vanaf de huidige periode naar 2021-2027 (p17)

Inloggen of registreren