of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Europese subsidiekansen voor decentrale overheden. 2021 – 2027

Welke zijn er voor de belangrijkste thema’s?

Vindsubsidies_6

Samenvatting

Europa stelt de komende zeven jaar miljarden beschikbaar voor thema’s als energietransitie, mobiliteit en de economie. Deze gelden worden verdeeld over een groot aantal omvangrijke Europese subsidieprogramma’s, die vaak ook nog zijn opgedeeld in meerdere aanvraagtijdvakken op verschillende thema’s en type projecten.

Om gemeenten, provincies en waterschappen alvast een beetje wegwijs te maken in de subsidiekansen voor de komende zeven jaar, heeft Vindsubsidies de belangrijkste subsidiemogelijkheden voor Nederlandse overheden per thema op een rij gezet.

Inhoudsopgave

Energietransitie en Circulaire economie

Klimaat

Duurzame en Slimme mobiliteit

Digitalisering en Smart City

Regionale economie en Arbeidsmarkt

Inloggen of registreren