of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Europese Financieringsvormen

kscb

Samenvatting

Europese subsidies sport en bewegen 2020

Alle informatie bij elkaar over Europese subsidies die interessant zijn voor iedereen die grensoverschrijdend samenwerkt voor onderzoek en innovatie in sport en bewegen: dat vind je in de Whitepaper Europese financieringsmogelijkheden 2020.

 

Kenniscentrum Sport & Bewegen wil de kloof tussen Europa en de Nederlandse sector sport en bewegen verkleinen. Dit uitgebreide overzicht is daarin een belangrijk hulpmiddel gebleken voor organisaties die zich serieus willen oriënteren op Europese programma’s als Erasmus+ Sport, Horizon Europe en Europese structuur- en investeringsfondsen. Deze 2020-editie van de Whitepaper is tot stand gekomen met medewerking van Sportsubsidie.nl en ZonMw/Sportinnovator. 

 

Vanuit zijn onafhankelijke positie richt Kenniscentrum Sport & Bewegen zich vooral op het verzamelen en verspreiden van kennis over mogelijkheden van Europese programma’s, ook via zijn Sportsubsidie database.

Inhoudsopgave

 Inhoud:

1. Inleiding 

2. Erasmus+

3. Horizon 2020 

4. Initiatieven en programma’s gekoppeld aan Horizon 2020 

5. Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) 

6. Overige EU-programma’s 

7. Nieuwe begrotingscyclus: 2021 - 2027

8. Tot slot

Inloggen of registreren