of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Europese begrotingsregels en investeringen

Prof.dr. M.A. Allers, Rijksuniversiteit Groningen en mr. G. van Nijendaal, Raad voor de financiële verhoudingen

Europese-begrotingsregels

Samenvatting

De aangescherpte Europese begrotingsregels hebben vergaande, onbedoelde en schadelijke gevolgen voor de mogelijkheden voor provincies, gemeenten en waterschappen om maatschappelijk waardevolle investeringen te doen.

Inhoudsopgave

Europese regelgeving

Doorwerking naar Nederland

Bestaande regels voor decentrale overheden

Begrotingen decentrale overheden

Baten-lasten

Inzet van vermogens

Schommelingen in investeringen

Aanpassing Europese regels

Extra ruimte

Poolen van tekortruimte

Handhaving en toezicht

Besluit

Inloggen of registreren