of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Erfpachtrechten

Beëindiging van het erfpachtrecht; en dan? / Erfpacht en het retentierecht

Erfpachtrechten

Samenvatting

Veel gemeenten hebben in meer of mindere mate te maken met erfpachtrechten. De beëindiging van erfpachtrechten leidt in de praktijk regelmatig tot de nodige onduidelijkheid. In bijgaande artikelen wordt uitgebreid stil gestaan bij de wijzen waarop het erfpachtrecht kan eindigen, de in acht te nemen formaliteiten, de kadastrale afwikkeling ervan, eventuele vergoedingsverplichtingen, de positie van diverse betrokken partijen en het retentierecht. Aspecten die niet alleen van belang zijn als een bestaand erfpachtrecht eindigt, maar ook als een gemeente voor de keuze staat om al dan niet gebruik te maken van het erfpachtrecht.

Inhoudsopgave

Beëindiging van het erfpachtrecht; en dan?

Inleiding

Het wettelijk kader

Enkele concrete wijzen van beëindiging nader bezien

- Opzegging door de eigenaar op grond van wanprestatie

- Opzegging door de erfpachter of door de eigenaar op de in de erfpachtakte opgenomen gronden

- Beëindiging met wederzijds goedvinden (afstand)

- Vonnis op grond van onvoorziene omstandigheden

Conclusie

 

Erfpacht en het retentierecht

- Het systeem van de wet

- Het retentierecht in zijn algemeenheid

- Het retentierecht van de erfpachter

- Het retentierecht van de eigenaar

- Conclusie

Inloggen of registreren