of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

ENSIA: het vliegwiel voor bestuurlijke verankering informatieveiligheid

De vier vervolgstappen op weg naar een beter en efficiënter verantwoordingsproces

ENSIA

Samenvatting

Beter en efficiënter verantwoordingsproces

Informatieveiligheid is een van de grote thema’s van deze tijd. Een gevoelig thema met hoge prioriteit. Als gemeente wilt u de gegevens van uw burgers en uw eigen reputatie beschermen. De roep om aantoonbaar in control te zijn, klinkt steeds luider. Tegelijkertijd eist de maatschappij dat u efficiënt met de beschikbare middelen omgaat; het gaat tenslotte om gemeenschapsgeld.

 

Binnen dat spanningsveld verantwoordt u zich als gemeente elk jaar over de kwaliteit van de informatieveiligheid van de diverse IT-systemen. Om dat verantwoordingsproces beter en efficiënter te maken, is in juli 2017 – na een lange aanloop, zie kader ‘Historie en scope’ – de nieuwe audit-systematiek ENSIA bij alle gemeenten geïmplementeerd.

 

Hoe helpt deze whitepaper u verder?

Na bijna een jaar ENSIA kunnen we de balans opmaken, ook met oog op de verwachte verdere uitbreiding van ENSIA de komende jaren. De praktijk wijst uit dat er meer hobbels op de weg zijn dan verwacht, maar met de juiste vervolgstappen moet het zeker lukken om dit nieuwe instrument in uw voordeel te gebruiken.

 

De belangrijkste lessen die we het afgelopen jaar uit de praktijk hebben getrokken, vertalen we in dit whitepaper naar de vier vervolgstappen om van ENSIA daadwerkelijk hét vliegwiel te maken voor de bestuurlijke verankering van informatieveiligheid.

Inhoudsopgave

Verkenning

- De introductie van ENSIA

Terugkijken

- Wat hebben we geleerd van het eerste jaar?

Vooruitkijken

- De vier vervolgstappen

Meer informatie

- BDO voor de lokale overheid

Inloggen of registreren