of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Energietransitie: nu is de tijd

Energietransitie

Samenvatting

Nederland bereidt zich voor op een energietransitie. Om de doelstellingen van het Klimaatverdrag van Parijs te halen, moeten we fossiele brandstoffen afbouwen en overstappen op volledig duurzame energie. Gemeenten, bedrijven en organisaties hebben hier een grote rol in. Vaak wordt gedacht dat duurzame projecten financieel gezien veel kosten met zich meebrengen. Dat hoeft niet.


Inhoudsopgave

Een Duurzame gebouwenvoorraad

Voor welke installaties geldt de SDE+ regeling?

Meer dan 100 voetbalvelden

Inloggen of registreren