of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Elektrisch rijden in 2050: gevolgen voor de leefomgeving

elektrisch-rijden

Samenvatting

Als alle personenauto’s in Nederland op elektriciteit zouden rijden, verbetert het milieu en de leefomgeving vooral in de steden, met name door minder CO2-uitstoot en geluidshinder. Ook wordt ons land dan minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Elektrisch rijden kost de overheid, bij gelijkblijvend belastingregime, wel geld. Ook de consument is waarschijnlijk duurder uit. Alleen de automobilist die meer dan 20.000 kilometers per jaar rijdt, kan besparen. 

 

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) onderzocht wat de gevolgen zijn van een totale omschakeling op elektrisch rijden van personenauto’s in 2050. Welk effect heeft dat op milieu, infrastructuur en ruimte en de kosten voor overheid en consument? Zowel de Europese Commissie als het Kabinet-Rutte II willen de CO2-uitstoot verminderen en minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Om die ambities in Nederland binnen de transportsector te verwezenlijken heeft het vorige kabinet een plan van aanpak gelanceerd om elektrisch rijden te stimuleren. Uit het onlangs gepresenteerde regeerakkoord blijkt dat ook het nieuwe kabinet kansen ziet voor elektrisch vervoer.

 

Beter voor milieu, minder last van geluid in steden

Bij een volledig elektrisch wagenpark is de uitstoot van CO2 door personenauto’s nihil, tenminste als de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. De uitstoot van CO2 door de gehele transportsector wordt dan minstens gehalveerd.  De geluidshinder van auto’s in steden neemt met ongeveer een derde af, waardoor mogelijk bespaard kan worden op geluidsmaatregelen.

Inhoudsopgave

Bevindingen
Samenvatting
Inleiding
Elektrische personenautomobiliteit
Elektrische stadsdistributie
Implicaties voor beleid

Verdieping
1 Langetermijntrends in de transportsector
2 Onderzoeksaanpak en uitgangspunten
3 Gevolgen van elektrische automobiliteit
4 Gevolgen van elektrische stadsdistributie
5 Wie is aan zet?
6 Onzekerheden

Bijlagen
Bijlage 1 Uitgangspunten
Bijlage 2 Nationale ambities voor de introductie van electrische voertuigen

Literatuur

Inloggen of registreren