of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Een nieuwe weg

Jonge gemeenteraadsleden aan het woord over de toekomstige fysieke inrichting van Nederland

de-nieuwe-weg

Samenvatting

De Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad brachten in de zomer van 2010 het advies Maak ruimte voor vernieuwing; investeren en besparen in het publieke domein uit. Bij de opstelling van dit advies werkten de drie raden zeer nauw samen in afwachting van de vorming van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).1 In het advies wordt een aantal belangrijke principes beschreven voor het maken van keuzes over wenselijke of noodzakelijke beleidshervormingen in het licht van de sterke afname van de overheidsmiddelen. Veel van de transities die in het advies beschreven worden, vergen een lange adem en zijn dan ook vooral relevant voor de komende generaties. Zij zijn immers degenen die ten volle de effecten van de voorgestelde veranderingen zullen ervaren. Daardoor ontstond de behoefte om kennis te nemen van de opvattingen van juist de volgende generatie over de voorgestelde beleidsveranderingen.

Om dit perspectief in beeld te brengen, is aan de honderd jongste gemeenteraadsleden van Nederland gevraagd om hun visie op de fysieke leefomgeving te verwoorden. Zij laten met hun politieke activiteiten zien bijzonder betrokken te zijn bij wat er in Nederland speelt. Zij zijn bovendien de bestuurders van de toekomst: over enige tijd zitten veel van hen vermoedelijk zelf op de plekken waar de besluiten over de fysieke inrichting van Nederland genomen zullen worden. De Rli heeft daarom een tweedaagse conferentie georganiseerd, waarin uitvoerig met de jonge politici in debat is gegaan. In aanvulling op deze conferentie is in 2010 een workshop georganiseerd rond het thema dat de jongeren onderbelicht vonden: de grote verschillen binnen Nederland.


Inhoudsopgave

1 Ruimte voor vernieuwing in het fysieke domein
1.1 Praten over de voorgestelde transities
1.2 Ambities voor de toekomst

Intermezzo: De nieuwe weg

2 Visie, conclusies en aanbevelingen
2.1 Energie
2.2 Waterveiligheid
2.3 Natuur
2.4 Mobiliteit
2.5 Wonen

3 Tot besluit
Inloggen of registreren