of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Een nieuwe kijk op de 21e-eeuwse vaardigheden

whitepaper-columbusmodel-cover

Samenvatting

Er wordt veel geschreven over de 21e-eeuwse vaardigheden. Het onderwijs loopt traditiegetrouw voorop in deze ontwikkelingen, die vaak een voorbode zijn voor de interpretatie binnen de overheid, de zorg en het bedrijfsleven. In dit whitepaper formuleert Hans Hoornstra, voorzitter van de stichting Digitale Overheid, een waardevol strategisch denkkader. Het Columbusmodel brengt samenhang en hiërarchie aan in de vaardigheden die we allemaal nodig hebben in een digitaal verbonden samenleving.

Na het lezen van dit whitepaper:

• Weet je welke ontwikkelingen gaande zijn in het onderwijs met betrekking tot 21e-eeuwse vaardigheden;

• Heb je kennis gemaakt met bestaande kritiek op deze vaardigheden;

• Begrijp je waarom ieder tijdperk specifieke vaardigheden afdwingt;

• Heb je kennis gemaakt met de essentie van het Columbusmodel.

Inhoudsopgave

Het onderwijs zet de toon

Bestaande discussie over de 21e-eeuwse vaardigheden

Evolutie van vaardigheden

De komst van het internet

De essentie van het Columbusmodel

Slotconclusie

Meer weten? Neem deel aan de WEEK van de Digitale Overheid

Inloggen of registreren