of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Een duurzame vastgoedportefeuille: die technisch haalbaar en betaalbaar is

overmorgen-2

Samenvatting

De druk op onze leefomgeving neemt toe. Met dezelfde ruimte willen we steeds meer doen. Vastgoed geeft vorm aan die leefomgeving, waarin wij wonen, werken en leven. Vastgoed is in principe een statisch object dat staat in de dynamische wereld van de gebruikers en haar behoefte. De noodzaak tot verduurzamen zit dan ook voor een belangrijk deel aan de vraagzijde. Gebruikers zijn bepalend voor de waarde van het vastgoed en hun behoefte verandert. Als vastgoedeigenaar is het derhalve van belang om daarbij aangehaakt te blijven. Daarnaast worden er vanuit de overheid stimulerende maatregelen doorgevoerd om vastgoedeigenaren aan te moedigen om toe te werken naar een CO2 - arme en neutrale vastgoedportefeuille in 2050.

Inhoudsopgave

Colofon

Onze visie

Duurzame vastgoed wordt de norm

Duurzaam vastgoed is beter financierbaar

Eindgebruiker wil duurzaam vastgoed

Duurzaam vastgoed is couranter

Inloggen of registreren