of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

eDiensten Sociaal Domein

Laat eDiensten voor u werken!

Centric_5

Samenvatting

Inwoners 24/7 van dienst zijn? Ja, dat kan.

Sinds de decentralisaties is er in het sociaal domein veel veranderd en de transformatie is nog in volle gang. Meer dan voorheen kijken gemeenten kritisch naar de inrichting van hun bedrijfsvoering en zoeken zij naar manieren om inwoners slim en snel te bedienen. Online selfservice biedt de oplossing, voor gemeenten én hun inwoners.

 

Slimme dienstverlening? Daarvan profiteren inwoners én gemeenten

Gemeenten willen efficiënter werken en kosten besparen. Concreet vertaald: minder administratie en meer automatisering.

Inwoners verwachten dat ze makkelijk, snel en 24/7 zaken kunnen doen met de gemeente. Door zélf zaken te regelen, eventueel met passende ondersteuning. En alleen waar nodig met tussenkomst van een professional.

 

Waar is winst te halen?

De dienstverlening van een gemeente binnen het sociaal domein is heel divers. Van het aanvragen van inkomensondersteuning of Wmo-hulp tot jeugdzorg en begeleiding naar werk: professionals bij de gemeente zitten nooit stil. Om te ontdekken waar het sneller of efficiënter kan, loont het om te kijken naar arbeidsintensieve of veel voorkomende diensten. Daar zit namelijk de winst.

 

Veilig, betrouwbaar en goed bereikbaar

Online dienstverlening moet veilig en betrouwbaar zijn en ook de bereikbaarheid moet zijn gewaarborgd. Daar zorgen wij voor bij onze eDiensten. Zo werken ze uiteraard met DigiD en voldoen ze aan de regels van de AVG. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Inhoudsopgave

Slimme dienstverlening met de eDiensten Sociaal Domein

Maak het je inwoners makkelijk, met digitale dienstverlening

Klaar voor e-dienstverlening

 

De inwoners van Sluis regelen hun zaken vanuit huis

Digitale dienstverlening: minder bezoekers, minder telefoontjes

Uit de papieren

Inwoners krijgen direct antwoord

Nog meer digitale ambities?

In de expertgroep meebeslissen over nieuwe functionaliteit

 

Slimme aanvraag levensonderhoud zorgt voor minder afwijzingen

‘Aanvraag gaat een stuk sneller’

Ook dak- en thuislozen weten het digitale kanaal te vinden

Pre-intakegesprek niet meer nodig

Digitalisering zorgt voor eenduidige toepassing van beleid

‘Betrek burgers erbij’

Inloggen of registreren