of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Duurzaam denken is nog (steeds) niet duurzaam doen

Rapport I&O Research

I-OResearch_2

Samenvatting

In dit onderzoek achterhalen we hoe Nederlanders denken over duurzaamheid, welk gedrag ze vertonen, en hoe dit gedrag leidt tot een grote of minder grote ecologische voetafdruk. Het verschil dus tussen denken en doen. Het onderzoek is een herhaling van ons onderzoek – ook in opdracht van Binnenlands Bestuur - van vorig jaar. Waar we kunnen maken we dan ook de vergelijking.

Inhoudsopgave

1 Inleiding

2 Samenvatting: Nederlander stoot nog even veel CO2 uit

3 Denken over duurzaamheid

4 Wonen

5 Mobiliteit

6 Voedsel

7 Spullen & kleding

8 Rol van de overheid en de burger bij klimaatverandering

9 Warmtetransitie en participatie

Bijlage: Totstandkoming van CO2-puntentoekenning

Inloggen of registreren