of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Vastgoed en overheid

 • Beeld-bij--Bouwstenen-voor-Sociaal-

  Overheid pakt leegstand sneller aan dan bedrijfsleven

  Whitepaper van Kadaster november 2015
  Het Kadaster onderzocht hoe overheid en bedrijfsleven reageren op leegstand van gebouwen. De omvang van overheidsvastgoed neemt af of blijft stabiel, die van het bedrijfsleven blijft toenemen.   Het onderzoek van het Kadaster laat zien dat zowel overheid als bedrijfsleven nog steeds bijbouwt. Maar, de overheid sloopt ook panden die van...
  Download PDF
 • Office-refurbishment-in-global-cities

  Rendementsverbetering door modernisering kantoren

  Whitepaper van Arcadis september 2014
  Voor kantoorgebouwen in de regio Amsterdam kan een modernisering voor de eigenaar/belegger leiden tot een rendementsverbetering van 5,5 procent. Daarmee staat Amsterdam op de vijfde plek van de dertien wereldwijde financiële regio’s die door ARCADIS zijn onderzocht. De beste steden voor modernisering van kantoorgebouwen zijn Londen,...
  Download PDF
 • Woningcorporaties

  Informatie voor woningcorporaties

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Of het nu gaat om een eigendomgebonden vraagstuk of vragen over locaties, het Kadaster beschikt over een grote hoeveelheid betrouwbare en actuele data. Het combineren van datagegevens en het koppelen van databestanden aan andere (GIS-) bestanden kan verrassende en waardevolle informatie opleveren.
  Download PDF
 • Senioren-op-de-woningmarkt

  Het woningbezit van senioren in de regio

  Whitepaper van Kadaster augustus 2013
  Voor de regio Noord-Veluwe heeft het Kadaster een verkennend onderzoek verricht naar het thema “ouderen op de koopwoningmarkt”. Achterliggende reden is dat vergrijzing onder woningbezitters mogelijk op korte termijn al effecten gaat sorteren op de werking van de lokale en regionale markten. Daar, waar de woningmarkt nu al enige jaren...
  Download PDF
 • Onbeheersbare-publiekeWerken

  Onbeheersbare publieke werken

  Whitepaper van Kluwer / Tijdschrift Openbaar Bestuur mei 2012
  Budgetoverschrijding en vertraging lijken bij publieke werken eerder regel dan uitzondering te zijn. Tal van onderzoeken en (raads)enquêtes versterken het beeld dat de meeste overheidsprojecten mislukken. Ook in de gemeentepolitiek leveren bouwprojecten een risico op.
  Download PDF
 • Cover_3

  Gemeentelijke grondbedrijven in een andere realiteit

  Whitepaper van Deloitte juli 2012
  De publicatie ‘Gemeentelijke grondbedrijven in een andere realiteit’ is een initiatief van de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling en haar Kring van Adviseurs. De Kring van Adviseurs is een aan de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) gelieerde groep professionals die vanuit verschillende vakdisciplines betrokken is bij de...
  Download PDF
 • Cover-sociale-woningbouw

  Sociale woningbouw in gebiedsontwikkeling. De 30% voorbij?

  Whitepaper van Deloitte juli 2012
  Uit het Deloitte onderzoek ‘Sociale woningbouw in gebiedsontwikkeling’ blijkt dat de volkshuisvestelijke doelstellingen van gemeenten op projectniveau steeds meer onder druk komen te staan. 77% van de gemeenten overweegt op korte termijn minder sociale (huur- en koop-) woningen te (laten) bouwen of heeft hiertoe kort geleden al...
  Download PDF
 • Pagina-s-van-AM-IS-6-Compleet

  Ontwikkelen als ambacht

  Whitepaper van AM mei 2012
  Inspiring space | Een uitgave van AM | Jaargang 5 | Nummer 6 | Mei 2012
 • AM-Annual2012-cover

  52 x Inspiring Space: 52 Inspirerende en duurzame leefomgevingen beschreven.

  Whitepaper van AM maart 2012
  AM zorgt voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Dat doen wij creatief, betrokken, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Alles draait daarbij om onze klanten. Zowel in de woningmarkt als in de markt voor commercieel vastgoed investeren we in de dialoog en vroegtijdige betrokkenheid. Daarin heeft AM immers een naam hoog te...
  Download PDF
 • Coverkopie

  Inspiring Space. Perpetuum Mobile

  Whitepaper van AM mei 2011
  Een speciale uitgave van AM AM, Inspiring Space:   Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties – zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied – te...
  Download PDF
Inloggen of registreren

Afdelingen

Onderwerpen Bestuur en Organisatie (2) Financiën (1) Ruimte en Milieu (9) Sociaal (1) Meer onderwerpen Branches Vastgoed en overheid (10)