of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Doordecentralisatie MOBW

MOBW-1

Samenvatting

In dit whitepaper is benoemd wat landelijke ontwikkelingen zijn in de doordecentralisatie van de MOBW. Beschermd Wonen wordt vanaf volgend jaar, 2021, verder gedecentraliseerd.

Voor de taak Maatschappelijke Opvang wordt dit in 2026 besloten op basis van een evaluatie. Door de doordecentralisatie van de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang naar de regiogemeenten komen er organisatorische, financiële, juridische en inhoudelijke verantwoordelijkheden op de gemeente af. De inhoudelijke verantwoordelijkheden zijn besproken: de huisvesting, integratie in de wijk, werk en inkomen, en tijdelijke opvang voor de cliënten. Regiogemeenten worden direct verantwoordelijk voor deze onderdelen of krijgen indirect met de gevolgen te maken. Voor de gemeenten betekent de doordecentralisatie een extra investering van werk en tijd. Op financieel vlak worden er door het Rijk, in overleg met gemeenten, beslissingen gemaakt over het objectieve verdeelmodel en het ingroeipad van 10 jaar. Met het onlangs verkozen woonplaatsbeginsel is een werkwijze gelegd voor Beschermd Wonen cliënten die niet uit de eigen gemeente komen.

Inhoudsopgave

1. Ontwikkelingen op landelijk niveau

2. Het overnemen van de taken MOBW: wat komt er op gemeenten af?

3. Praktijkvoorbeelden

4. Samenvatting

5. Wat wij doen

Inloggen of registreren