of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Dilemma's bij de kwaliteitsadvisering

Wie adviseert over omgevingskwaliteit

Dilemma-s

Samenvatting

De opbrengst van de expertmeeting op 17 april 2018 in Noord-Holland

Nederland is een ontworpen land, gewonnen op de natuurlijke ondergrond of het water en ingericht met eeuwenlang volgehouden hoogstaand ingenieurswerk. De inrichting van de ruimte was en is een samenspel van economische, sociaalmaatschappelijke en esthetische ambities. Dit heeft geleid tot krachtige landschappen, steden en dorpen. Het belang van cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit

van bouwwerken, stedenbouwkundige kwaliteit en de kwaliteit van natuur en landschap wordt nog steeds hoog geacht. In de toelichting van de nieuwe Omgevingswet worden deze aspecten dan ook benoemd als pijlers van goede omgevingskwaliteit. Het gaat daarbij zowel om de menselijke beleving als om de intrinsieke waarden die de maatschappij toekent aan de identiteit van gebieden en aan dier- en plantensoorten.

Inhoudsopgave

Dilemma 1. Advisering door deskundigen en/of maatschappelijke participatie?

Dilemma 2. Advisering als proces en/of als momentopname aan het eind?

Dilemma 3. Gemeentelijke adviescommissie en/of een andere constructie?

Dilemma 4. Advies over grote ingrijpende plannen en/of kleine dagelijkse ingrepen?

Dilemma 5. Regelen en/of anders kijken?

Resultaat en hoe verder?

- De drie deelnemende gemeenten over hun kwaliteitsadvisering

- Deelnemers van de expertmeeting

- Colofon

Inloggen of registreren