of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Digitale transformatie in het publieke domein

Echt anders werken: ontwikkelingen, resultaat en aanpak

Digitale-transformatie

Samenvatting

ECHT ANDERS WERKEN VERTREKT VANUIT KLANTPERSPECTIEF EN SAMENLEVING

Waar de overheid in het algemeen en gemeenten in het bijzonder al geruime tijd het vizier hebben gericht op digitale dienstverlening, lijkt er sinds enige tijd toch sprake van een ommekeer. De nadruk ligt niet langer op digitale dienstverlening, maar op digitale transformatie. Maar wat bedoelen ze daar dan precies mee? En hoe kan de publieke sector zich daar op voorbereiden? Digitale transformatie is de weg die een organisatie aflegt om door middel van digitale technologie nieuwe, verbeterde klantervaringen te bieden en nieuwe organisatiemodellen te creëren. Voor de overheid is digitale transformatie daarmee een continu proces van op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op technologisch gebied en deze ontwikkelingen door te vertalen naar manieren om de burger beter te betrekken bij de overheid, de klantervaring met de overheid te verbeteren en efficiënter te werken.

Inhoudsopgave

ECHT ANDERS WERKEN VERTREKT VANUIT KLANTPERSPECTIEF EN SAMENLEVING.

POTENTIEEL KWALITEITSVERBETERING DIENSTVERLENING.

WAT ZIJN DE KANSEN EN BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIK VAN BUSINESS INTELLIGENCE?

DIGITALE TRANSFORMATIE: OPNIEUW UITVINDEN VAN UW IN- EN EXTERNE DIENSTVERLENING, O.A.SOCIAAL DOMEIN OMGEVINGSWET.

DIGITALE TRANSFORMATIE: DE MEERWAARDE VAN JS CONSULTANCY.

Inloggen of registreren