of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

Decentralisatie van werk, jeugd en zorg

Een goede gemeentelijke frontoffice is essentieel

SIM

Samenvatting

Een goede basis is het halve werk

Het is een grote verandering in het binnenlands bestuur: binnen het sociale domein vinden drie grote decentralisaties plaats. Op het brede terrein van jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen heeft het kabinet gekozen voor dcentralisatie van steeds meer taken en verantwoordelijkehden naar gemeenten. Omdat gemeenten dichter bij de burger staan, wordt verwacht dat zij binnen het sociale domein betere en efficiëntere dienstverlening kunnen bieden.

Inhoudsopgave

Achtergrond

Van AWBZ naar Wmo

Jeugdzorg

Participatiewet

Wat is de status?

Bezuinigingen

Verantwoorde transitie niet haalbaar

Onvoldoende kwaliteiten

Overlap tussen doelgroepen

Te weinig voorbereidingstijd

Valkuil: opnieuw beginnen

Zelfredzaamheid burgers

Het ontsluiten van informatie

De frontoffice in 2014

De vier vereisten van de frontoffice van 2014

Samenwerking met andere partijen

IT-security

Bezint, eer ge begint

Case Zoetermeer, een goede basis in de praktijk

Over SIMgroep

Inloggen of registreren