of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De weeffouten in de EMU

Dr. M. Segers, Universiteit Utrecht & dr. B. van Riel, SER en Erasmus Universiteit Rotterdam.

De-weeffouten-in-de-EMU_1

Samenvatting

Achteraf kan worden vastgesteld dat de ernstige problemen waarmee de eurozone te maken heeft, voor een

belangrijk deel op weeffouten in de Economische en Monetaire Unie zijn terug te voeren. Veel minder duidelijk is

welke die weeffouten zijn en hoe ze zijn ontstaan.

Inhoudsopgave

 

Europese Politieke Unie

Frans-Duitse basisdeal

Optimale valutagebieden

Eén markt, één munt

Kopgroep of peloton

Besluit

Inloggen of registreren