of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De transformatie van jeugdzorg

Twee onderzoeken om de knoop te helpen ontrafelen

HEVO-De-transformatie-van-jeugdzorg

Samenvatting

In 2015 is een start gemaakt met een ingrijpende transitie van JeugdzorgPlus waarbij wordt ingezet op het verbeteren van zorg voor deze jeugdigen. De achterliggende gedachte is om het aantal plaatsen in de gesloten jeugdzorg terug te dringen en in plaats daarvan individueel maatwerk te ontwikkelen en behandelsettings te creëren die zoveel mogelijk lijken op de thuissituatie. In opdracht van het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft HEVO het huidige vastgoed onderzocht, zowel door te kijken naar de huisvestingslasten als naar mogelijke belemmeringen van het huidige vastgoed voor de vernieuwing van JeugdzorgPlus.

Inhoudsopgave

Twee complicerende ontwikkelingen

De knoop ontrafelen

- Onderzoek huisvestingslasten

- Onderzoek mogelijke belemmering huidig vastgoed

Inloggen of registreren