of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De toekomst van mobiliteit en bereikbaarheid

Resultaten enquête van Arcadis en Binnenlands Bestuur

Mobiliteit-en-bereikbaarheid

Samenvatting

Nieuwe mobiliteit is nu al realiteit. De economie trekt aan. Op veel plaatsen wordt volop gebouwd. Krimpgebieden worstelen juist met het op peil houden van voorzieningen. Dit leidt tot meer mobiliteit en veranderende behoeften. We verlangen zekerheid over reis- en transporttijden, gemak en comfort. Natuurlijk moet mobiliteit voor iedereen betaalbaar en onze leefomgeving gezond blijven. Daarnaast willen we duurzame, slimme mobiliteit de ruimte geven.

 

Binnenlands Bestuur en advies- en ingenieursorganisatie Arcadis inventariseerden in maart 2018 met een online enquête ideeën, verwachtingen en plannen t.a.v. ontwikkelingen in mobiliteit en bereikbaarheid in de komende 4 jaar. Welke kant gaat het op? Wat vraagt meer aandacht? Welke partijen zijn aan zet? Hoe groot is het animo om aan de slag te gaan met duurzame en slimme mobiliteit?

Inhoudsopgave

Profiel respondenten

Opvallende resultaten

Enquête resultaten

Publicaties

Samen investeren in nieuwe, duurzame mobliteit en vitale steden en regio's

Inloggen of registreren