of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De toekomst van de lokale rekenkamer

Drs. P. Hofstra RO CIA, Rekenkamer Rotterdam

De-toekomst-van-de-lokale-rekenkamer

Samenvatting

Met het recent verschenen rapport over de lokale rekenkamers is invulling gegeven aan de afspraak, die destijds bij

de invoering van de Wet Dualisering is gemaakt, om vijf jaar na het instellen van provinciale en gemeentelijke

rekenkamers het functioneren daarvan te evalueren.

Inhoudsopgave

Bestuurlijke ontwikkelingen, budgettaire ontwikkelingen
Inloggen of registreren