of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De thuiswerkende ambtenaar: Ervaringen en verwachtingen

Peter Kruyen, Egbert Heins, Beatrice van der Heijden, Marieke van Genugten, Stéfanie André

Radboud-University_1

Samenvatting

Om de opmars van het coronavirus te beteugelen werkt sinds maart 2021 het merendeel van de Nederlandse ambtenaren verplicht of noodgedwongen thuis. In deze beleidsnotitie doen wij verslag van ons grootschalig onderzoek in het vroege voorjaar van 2021 onder (thuis)werkende lezers van Binnenlands Bestuur. Gedurende de looptijd van het onderzoek was de strenge lockdown nog van kracht, maar was er wel al hoop op versoepelingen vanwege de komst van de vaccins. In deze beleidsnotitie bespreken wij de ervaringen met thuiswerken, en in het bijzonder met digitale overleggen, en de effecten blijkend uit de gerapporteerde werkprestaties, ervaren motivatie, welzijn en gezondheid, en de ervaren werk-privé balans. Bovendien gaan wij in op de invloed van stimulerende en belemmerende factoren in het thuiswerken alsmede de rol van enkele persoonlijke eigenschappen. Wij sluiten af met een algemene conclusie en formuleren wij aanbevelingen voor de toekomst.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Dankwoord

1 Inleiding

1.1 Doel van het onderzoek

1.2 Achtergrond van het onderzoek

1.3 Leeswijzer

2 De thuiswerkende ambtenaar

2.1 Belangrijkste bevindingen

2.2 Thuiswerken voor het uitbreken van de coronacrisis

2.3 Thuiswerken sinds het uitbreken van de coronacrisis

2.4 Thuiswerken in de toekomst

2.5 Waardering van thuiswerken

2.6 Verklaringen voor mogelijke verschillen in waardering van thuiswerken

2.7 Voorspellen van verwachtingen rondom thuiswerken in de toekomst

3 De digitale ambtenaar

3.1 Belangrijkste bevindingen

3.2 Gebruik van digitale meetings

3.3 Waardering van digitale tools

3.4 Waardering van de kwaliteit van digitale overleggen

3.5 Verklaringen voor mogelijke verschillen in waardering van digitale overleggen

4 De presterende ambtenaar

4.1 Belangrijkste bevindingen

4.2 Ervaren gerealiseerde prestaties

4.3 Ervaren creativiteit

4.4 Prestaties door leidinggevenden

5 De gezonde, gemotiveerde ambtenaar

5.1 Belangrijkste bevindingen

5.2 Motivatie

5.3 Ervaren stress

5.4 Zorgen voor de langere termijn

5.5 Zorgen van leidinggevenden

6 Werk-privébalans

6.1 Belangrijkste bevindingen

6.2 Ervaren werk-privébalans

7 Stimulerende en belemmerende factoren in het thuiswerken

7.1 Belangrijkste bevindingen

7.2 Inspanningen van werkgevers

7.3 Ervaren steun van leidinggevenden en collega’s

7.4 Stimulerende en belemmerende factoren op het werk

7.5 Stimulerende en belemmerende factoren in de thuissituatie

7.6 De rol van persoonlijke eigenschappen

8 Conclusie en aanbevelingen

8.1 Conclusies

8.2 Aanbevelingen

Appendix I en II

Beide appendices zijn te vinden in een aparte bijlage bij deze beleidsnotitie

Inloggen of registreren