of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De sociale staat van Nederland 2013

vp-sociale-staat-van-Nederland-voor-wp_1

Samenvatting

In De sociale staat van Nederland (ssn) beschrijft en analyseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) tweejaarlijks de leefsituatie van de Nederlandse bevolking en van verschillende groepen daarin aan de hand van kerncijfers over zaken als onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, veiligheid en huisvesting. Ook het oordeel van de burgers wordt in kaart gebracht. Hoe waarderen zij hun bestaan, hoe tevreden zijn zij met hun leven en met hoe het in ons land gaat? Welke ontwikkelingen zien we in de publieke opinie, waar maken de burgers zich zorgen om, hoeveel vertrouwen hebben zij nog in elkaar en in de overheid? Om de huidige sociale situatie in perspectief te zetten, worden vergelijkingen gemaakt met de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar en met de landen om ons heen.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1 Hoe vergaat het de Nederlandse bevolking?

2 Bevolking, economie en tijd: het maatschappelijk speelveld nader afgebakend

3 Publieke opinie

4 Onderwijs

5 Inkomen en sociale zekerheid

6 Betaald werk en zorgtaken

7 Gezondheid en zorg

8 Maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid

9 Vrijetijdsbesteding

10 Sociale veiligheid

11 Wonen

12 Kwaliteit van leven: leefsituatie en geluk

13 Conclusie en nabeschouwing: Zorgen over kwetsbare burgers

Inloggen of registreren