of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De professionele professional

De andere kant van eht debat over ruimte voor professionals

Cover-De-professionelle-professional-50-

Samenvatting

Om werkelijk tot meer ruimte, minder bureaucratie en minder regels te komen, is niet alleen een verandering van de organisatie nodig. Ook de professionals zijn niet aan de maat, gemeten vanuit het ideaal zoals geschetst. We hebben nu teveel bureaucratie, teveel onnodige administratie, te weinig ruimte en teveel regels, omdat de professionals zich niet professioneel gedragen. De huidige

professionals leggen zich teveel neer bij de huidige situatie (bestaande regels, achterhaalde werkwijze, kent geen uitzonderingen). Zij werken vanuit eigen professie, hebben geen beeld van het grotere, onderliggende probleem en denken vanuit het bestaande product. Ze hebben zich neergelegd bij de huidige tekortkomingen en zoeken niet naar nieuwe oplossingen. De schuld daarvan leggen ze bij de organisatie, niet bij henzelf. Dit moge wellicht een te negatieve schets van de huidige situatie zijn, maar we moeten ons daarin niet vergissen. We hebben een erg optimistisch beeld van de professionals die onze organisaties bevolken en er heerst een taboe op het aan de orde stellen van hun tekortkomingen. Dat taboe zal doorbroken moeten worden.

Inhoudsopgave

Alarmbellen die steeds harder rinkelen

Doen we wel de juiste deur open?

Geeft de professional dan wel thuis?

Wat zegt het maatschappelijke debat over de professional?

Het wetenschappelijke debat

Een nieuw denkkader?

Beelden van professionals

De professionele professional

Referenties

Voetnoten

Inloggen of registreren