of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De privacydeal

Zoeken naar balans en regie

Whitepaper-PinkRoccade

Samenvatting

Deze whitepaper is tot stand gekomen op basis van een rondetafelgesprek met een twintigtal deelnemers, georganiseerd door PinkRoccade Healthcare, PinkRoccade Local Government en HP. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van lokale overheden, zorginstellingen en leveranciers van software en systemen. Op basis van een aantal vragen en stellingen werd gediscussieerd over de voor- en nadelen, de stand van ontwikkeling van zowel de maatschappelijke sectoren als cloud computing, externe eisen en interne behoeften, enzovoort. Het delen van ervaringen leidde her en der tot verrassende inzichten, die in deze whitepaper zijn neergelegd.

Inhoudsopgave

De privacydeal Zoeken naar balans en regie

Over cloud computing in maatschappelijke dienstverlening

 

Een schets van de stand van zaken

Balans tussen geven en ontvangen

Welke zijn de maatschappelijke randvoorwaarden voor cloud computing? Wat is het ‘mits’ van cloud computing?

Beleving van de dienstverlening

Cloud computing kan vraag en aanbod op elkaar afstemmen en tot optimale en duurzame marketing leiden. Een zicht op het ‘waarom’ van cloud computing

Samenhang en snelheid van ontwikkeling van de keten

Hoe maatschappelijke ketens zich organiseren dan wel georganiseerd worden - het ‘hoe’ van cloud computing

Strategie van de sourcing door organisaties

In welke mate het management van de keten ondersteund kan worden door technologie – het ‘what’ van cloud computing

Dimensies van de privacydeal

Een aantal conclusies dringt zich op, die we hieronder neerzetten in volgorde van toenemende inhoudelijkheid

Inloggen of registreren