of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De nieuwe bijdrage voor Wmo-voorzieningen

Het abonnementstarief

Schulinck

Samenvatting

Vanaf 2019 gaat er een nieuwe bijdrage gelden voor Wmo-voorzieningen. De regering heeft die bijdrage aangeduid als het ‘abonnementstarief’. In dit artikel krijg je antwoord op de vragen wat het abonnementstarief precies inhoudt en wat het invoeren van het abonnementstarief betekent voor zowel burgers als gemeenten.

Inhoudsopgave

Hoe ziet de huidige eigen bijdrageregeling eruit?

Aanleiding abonnementstarief

Abonnementstarief vanaf 2020

Uitgezonderd van het abonnementstarief

Wat betekent het abonnementstarief voor gemeenten?

Wat betekent het abonnementstarief voor de Wmo-doelgroep?

Inloggen of registreren