of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De middengroepen betrekken

Leerprogramma Duurzaam Door, Participatietafel Energie

RVO_1

Samenvatting

DuurzaamDoor, onderdeel van RVO.nl, brengt partijen bij elkaar om van elkaar te leren over de klimaattransitie en participatie. Samen met Buurtwarmte en Buurkracht heeft DuurzaamDoor een leerprogramma gehouden over de vraag hoe de middengroepen in een wijk te betrekken in de transitie naar aardgasvrije wijken. Het bleek dat initiatiefnemers in een buurt er goed in slagen om de middengroepen te betrekken. Hoe ze dat doen, is uitgewerkt in de publicatie: “De middengroepen betrekken.”

Inhoudsopgave

1. Principes voor een goed sociaal proces

Houvast aan principes bij een verscheidenheid aan methodes

Principes voor een goed sociaal proces

2. Wie zijn de middengroepen?

Verschillende betekenissen van de middengroepen

Middengroepen als segment in innovatiecurve

3. De kwaliteiten van middengroepen productief maken

Principes voor de middengroepen

Ruimte maken voor de middengroepen

Bekrachtig middengroepen in de rollen die ze nemen

4. Het sociale proces inclusief middengroepen en parels

Fase 1 Initiatie 24 Stap 1 Voorbereiding

Methodes om middengroepen te betrekken in stap

Stap 2 Coalitie 25

Methodes om middengroepen te betrekken in stap 2

Stap 3 Definitie

Methodes om middengroepen te betrekken in stap 3

Fase 2 Ontwikkeling

Stap 4 Ontwerp

Methodes om middengroepen te betrekken in stap 4

5. Wat vraagt dit van de overheid en initiatiefnemers?

Wat vraagt dit van de overheid?

Wat vraagt dit van initiatiefnemers en koplopers?

 

Bijlage 1: Overzicht sociaal proces met principes, rollen en parels

Bijlage 2: Ontwerpcriteria voor een businesscase

Inloggen of registreren