of LinkedIn
Whitepapers Binnenlands Bestuur

De meerwaarde van een planeconomische check

Whitepaper over een correcte naleving van de afspraken bij gebiedsontwikkeling

bbn-De-meerwaarde-van-een-planeconomische-check

Samenvatting

Bij projecten voor gebiedsontwikkeling is het belangrijk duidelijke afspraken te maken over de exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar aan de gemeente. Alleen duidelijke afspraken kunnen in de praktijk ook correct worden nageleefd. Bij meer dan 95 procent van de projecten stellen gemeente en ontwikkelaar een anterieure overeenkomst op waarin deze afspraken juridisch worden vastgelegd.

In onze adviespraktijk hebben we hier dagelijks mee te maken. En in veel gevallen zijn de ervaringen positief. Wat ik echter constateer is dat de anterieure overeenkomsten niet altijd 'planeconomie-proof' zijn. Daarmee bedoel ik dat er afspraken zijn vastgelegd die later tijdens de uitvoeringsfase onduidelijk zijn, niet juist zijn of financieel administratief niet kloppen. Ook constateer ik dat afspraken in anterieure overeenkomsten niet altijd 'planeconomie-proof' worden geïnterpreteerd. Dat afspraken niet correct worden uitgevoerd en/of in rekening worden gebracht. In deze bijdrage bespreek ik vier voorbeelden uit de praktijk.

 

Henk-Jan Molenaar , Senior planeconoom

Inhoudsopgave

Houd grondverkoop en kostenverhaal gescheiden

De juiste interpretatie van prijsafspraken

Plankostenscan: wie betaalt wat?

Schep duidelijkheid over betaalmomenten

Conclusie

 

 

 

 

 

Inloggen of registreren